Examen vmbo-kgt biologie halen met Samengevat

Wil je in korte tijd een grote hoeveelheid stof voor het examen vmbo-gt/mavo biologie herhalen, waarbij je een duidelijk overzicht krijgt van de hoofd- en bijzaken? Samengevat vmbo-kgt Biologie bevat kort en systematisch alle stof voor zowel het schoolexamen als het eindexamen in dit exacte vak. Het boek is geheel vernieuwd en aangepast aan de actuele eisen van het vmbo-gt/mavo-examen biologie. Samengevat is te gebruiken naast elke lesmethode en zorgt ervoor dat alle kennis die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan als puzzelstukjes in elkaar vallen. Met een goed cijfer voor het examen vmbo-gt/mavo als eindresultaat. 

Perfecte samenvattingen voor het vmbo-gt/mavo-examen biologie

Samengevat volgt de chronologie van het schoolexamen en centraal examen vmbo-gt/mavo biologie. Het boek start met de stof voor het schoolexamen, specifiek schimmels en bacteriën, mens en milieu, houding, beweging en conditie en bescherming en huid. Vervolgens komen de onderwerpen voor het landelijk examen aan bod, te beginnen met cellen staan aan de basis, planten en dieren, het lichaam in stand houden en reageren op prikkels. De volgende hoofdstukken behandelen van generatie op generatie, erfelijkheid en evolutie, bescherming en antistoffen en gedrag. 

Samengevat heeft naast perfecte samenvattingen van de examenonderwerpen ook voorbeelden van opgaven uit oude examens vmbo-gt/mavo biologie. Hierdoor krijg je inzicht in het examenniveau, de wijze van examineren en hoeveel kennis jij al hebt van de stof. Achter in het boek staat een register, waar je snel specifieke biologie-onderwerpen of begrippen kunt opzoeken. 

 

De handvatten om te slagen voor het examen vmbo-gt/mavo biologie

Samengevat vmbo-kgt Biologie geeft je de handvatten om het examenjaar perfect af te ronden. In het eerste deel wordt de stof van het schoolexamen behandeld. In het tweede deel komt de stof voor het centraal examen vmbo-gt/mavo biologie aan de orde. De specifieke examenonderwerpen worden in de paragrafen genoemd. De bijbehorende begrippen worden helder uitgelegd en waar mogelijk van een voorbeeld voorzien. De voorbeelden hebben een afwijkende achtergrondkleur, zodat ze goed zijn te onderscheiden van de theorie. 

Samengevat combineren met Examenbundel als beste examenvoorbereiding

Samengevat geeft je een goed inzicht in de grote lijnen van de stof voor het examen vmbo-gt/mavo biologie én in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Je krijgt binnen korte tijd alle theorie onder de knie. Wil je ook zelfstandig, in je eigen tijd en tempo oefenen met opgaven en oude examens vmbo-gt/mavo biologie? Gebruik dan Examenbundel. Daarnaast helpt Zeker Slagen! je om effectief te leren en plannen.