Examen vmbo-gt/mavo aardrijkskunde halen met Samengevat

Heb je nog twijfels of je gaat slagen voor het examen vmbo-gt/mavo aardrijkskunde? Of je wel voldoende weet over de examenonderwerpen weer en klimaat, water, bevolking en ruimte? Maak je geen zorgen, want Samengevat vmbo-kgt Aardrijkskunde zet je op het goede spoor richting een mooi cijfer op het eindexamen. Alle leerstof en vaardigheden zijn kort en overzichtelijk gebundeld in één boek. De perfecte samenvattingen gaan samen met voorbeelden van recente, oude examens vmbo-gt/mavo aardrijkskunde. Samengevat is geschikt voor gebruik naast elke lesmethode. 

Alle stof voor het examen vmbo-gt/mavo aardrijkskunde goed samengevat

Samengevat heeft een duidelijke inhoudsopgave. De stof voor het centraal examen vmbo-gt/mavo aardrijkskunde is onderverdeeld in de hoofdstukken weer en klimaat, bronnen van energie, water, arm en rijk, bevolking en ruimte en grenzen en identiteit. De landen Nederland, Spanje, Duitsland, Verenigde Staten, China en Midden-Oosten staan bij de examenonderwerpen centraal.

Binnen elk hoofdstuk worden de onderwerpen voor het vmbo-gt/mavo-examen aardrijkskunde kernachtig besproken. De verduidelijkende voorbeelden staan in een afwijkende achtergrondkleur, zodat je de voorbeelden goed van de theorie kunt onderscheiden. Aan het eind van elk hoofdstuk bevindt zich een begrippenlijst. De in het hoofdstuk behandelde begrippen worden hier kort uitgelegd.

 

Tips en vaardigheden voor het vmbo-gt/mavo-examen aardrijkskunde

Samengevat vmbo-kgt Aardrijkskunde stelt je in staat om in korte tijd de stof voor het examen vmbo-gt/mavo aardrijkskunde via herhaling onder de knie te krijgen. De hoofd- en bijzaken van de examenstof zijn duidelijk aangegeven. Je krijgt een helder inzicht in de grote lijnen van de stof en in de samenhang tussen de verschillende examenonderwerpen. Alle in de afgelopen jaren opgedane kennis past opeens als puzzelstukjes in elkaar. 

Samengevat bevat handige tips voor het maken van het vmbo-examen aardrijkskunde, evenals aardrijkskundige werkwijzen die je helpen om de wereld om je heen beter te begrijpen. Je leert vragen herkennen over de mens in zijn ruimte, zoals over landschappen en aardrijkskundige verschijnselen. En over het soort vragen op het examen vmbo-gt/mavo aardrijkskunde, specifiek open vragen, open vragen met bron en gesloten vragen. Verder komen informatie verwerken en kaartgebruik (topografische kaarten, thematische kaarten en digitale kaarten) aan bod. 

Slagen voor vmbo-examen aardrijkskunde met Samengevat en Examenbundel

Samengevat geeft je samen met Examenbundel vmbo-gt/mavo Aardrijkskunde stevige handvatten in je voorbereiding op het examen vmbo-gt/mavo aardrijkskunde. Je krijgt de theorie onder de knie en je oefent met opgaven en oude examens vmbo-gt/mavo aardrijkskunde. Zeker Slagen! verschaft je bovendien handige informatie over effectief leren en plannen.