Examen havo wiskunde B halen met Examenbundel

Beschik je over voldoende algebraïsche vaardigheden om je examen havo wiskunde B met succes te maken? Snap je de standaardfuncties in een grafiek, kun je vergelijkingen oplossen, meetkundige berekeningen maken en veranderingen interpreteren? Examenbundel havo Wiskunde B biedt je de kans om je optimaal voor te bereiden op het havo-examen wiskunde B. Het studie- en oefenboek voldoet volledig aan de laatste exameneisen en bevat alles om met een hoog cijfer te slagen voor je examen havo wiskunde B. Daarnaast kun je in je online leer- en oefenomgeving op je persoonlijke dashboard zien hoe je ervoor staat. Zo leer en oefen je alleen wat je echt nog moet doen! 

Examenbundel havo Wiskunde B best mogelijke voorbereiding op examen 

Examenbundel havo Wiskunde B is de best mogelijke voorbereiding op het eindexamen. Je kunt nagaan of je de basisbegrippen van de examenonderwerpen beheerst. Bij alle vragen staan hints om je op weg te helpen. Je oefent in je eigen tijd en tempo met oefenopgaven en oude havo-examens wiskunde B en je kunt via een handige cijfertabel bepalen of je klaar bent voor het examen. Daarnaast kun je gericht leren en oefenen in de gratis online leer- en oefenomgeving. Op je persoonlijke online dashboard zie je eenvoudig hoe je ervoor staat. Examenbundel havo Wiskunde B omvat: 

  • Oriëntatietoets over onderwerpen die op het eindexamen Wiskunde B worden geëxamineerd.
  • Aantal examenopgaven per examenonderwerp, met uitwerkingen, antwoorden en toelichtingen.
  • Enkele complete, oude examens havo wiskunde B, met hints en uitwerkingen. 
  • Stappenplan voor optimaal gebruik van Examenbundel havo Wiskunde B. 
  • Tabellen om je cijfer te bepalen na het maken van de oefenexamens.
  • Lijst met gebruikte examenwoorden, formulekaart en onderwerpenregister.

 

Uitstekende eindexamentraining met oude examens havo wiskunde B

Het centraal examen havo wiskunde B bestaat uit de domeinen functies, grafieken en vergelijkingen, meetkundige berekeningen en toegepaste analyse. De open vragen hebben op deze onderwerpen betrekking. Met de in de Examenbundel opgenomen recente examens havo wiskunde B oefen je je kennis, inzicht en vaardigheid in de stof én in de wijze van examineren. In je online leeromgeving zie je op je dashboard hoe je per onderwerp scoort. En je kunt hier gericht meer leren (bijvoorbeeld met onze uitlegvideo's) en oefenen.

Door te oefenen met oude havo-examens wiskunde B ben je niet verrast over het type vragen dat op het eindexamen wordt gesteld. Bovendien weet je hierdoor welk niveau er van je wordt verwacht. Je leert dankzij de oefenexamens havo wiskunde B ook omgaan met de tijd. Check altijd je antwoorden om te leren van eventuele fouten.

Oefenen met de juiste stof voor het havo-examen wiskunde B

Met Examenbundel havo Wiskunde B oefen je met de stof die op het examen havo wiskunde B wordt getoetst. Gebruik dit studie- en oefenboek met Samengevat havo Wiskunde B en Zeker Slagen! om een uitstekend resultaat te halen en te slagen voor het eindexamen.