Examen havo wiskunde B halen met Samengevat

Wil je een ideale voorbereiding op het examen havo wiskunde B, die je bovendien weinig kost? Het boek Samengevat havo Wiskunde B geeft perfecte samenvattingen van alle examenstof. Je weet zeker dat je geen stof voor het havo-examen wiskunde B mist. De informatie is duidelijk, overzichtelijk en bondig weergegeven. Voorbeelden van recente, oude examens havo wiskunde B geven je inzicht over het niveau en over de vraagstelling op het eindexamen. Daarnaast vind je overzichten met begrippen en definitief en een trefwoordenregister in het boek. 

Samengevat sluit aan op actuele eisen van het havo-examen wiskunde B

Samengevat havo Wiskunde B is geheel vernieuwd en aangepast aan de actuele eisen van het havo-examen wiskunde B. Alle hoofdonderwerpen die op het eindexamen worden getoetst, komen aan bod: functies, grafieken en vergelijkingen, meetkundige berekeningen en toegepaste analyse. Je bereidt je zelfstandig voor op het wiskunde B-examen havo, in je eigen tijd en tempo.

Het eerste hoofdstuk behandelt de algebraïsche vaardigheden, zoals breuken, wortels en rekenen met letters. In de hierop volgende hoofdstukken worden de soorten functies, differentiëren, meetkunde en cirkels onder de aandacht gebracht. Het gebruik van de op het examen toegestane grafische rekenmachines Texas Instruments (TI-83, TI-84) en Casio (CFX-9850GB, fx-9860G) wordt samengevat. Met het trefwoordenregister kun je snel termen en begrippen opzoeken. Samengevat sluit af met examenwerkwoorden.        

 

Hoofdzaken en denkactiviteiten toetsen voor het examen havo wiskunde B

De linker- en rechterbladzijde in Samengevat havo Wiskunde B vormen één geheel. Links wordt de theorie behandeld, waarbij hoofd- en bijzaken worden onderscheiden. Hierdoor krijg je een goed inzicht in de hoofdlijnen van de stof voor het examen havo wiskunde B en in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Op de rechterpagina vind je vragen die aansluiten op de naast vermelde theorie. Na elke vraag volgt het antwoord. Je weet meteen of je de theorie begrepen hebt en de examenstof voldoende beheerst.  

Elk hoofdstuk in het boek eindigt met een aantal hoofdzaken (op de linkerbladzijde) en enkele denkactiviteiten (op de rechterbladzijde). De hoofdzaken moet je kennen voor het eindexamen. De denkactiviteiten bestaan uit complexe opgaven, waarbij je meerdere denkstappen moet zetten om het wiskundige probleem op te lossen.    

Samengevat havo Wiskunde B en Examenbundel perfecte twee-eenheid

Samengevat vormt met Examenbundel havo Wiskunde B een perfecte twee-eenheid. Je vindt de theorie in Samengevat en je oefent met opgaven en oude examens havo wiskunde B uit de Examenbundel. Met Zeker Slagen! leer je bovendien effectief leren en plannen.