Examen havo wiskunde A halen met Samengevat

Wil je je zelfstandig en zo goed mogelijk voorbereiden op het examen havo wiskunde A? Samengevat havo Wiskunde A bevat alle leerstof en de vaardigheden voor het eindexamen. Aan de hand van de duidelijke, systematische opzet van het boek kun je in korte tijd grote hoeveelheden stof voor het havo-examen wiskunde A herhalen en overzien. Je leert hoofd- en bijzaken onderscheiden en je krijgt inzicht in de grote lijnen van de examenstof én in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Vergroot je slagingskans met perfecte samenvattingen en voorbeelden van recente, oude examens havo wiskunde A. 

Alle stof voor havo-examen wiskunde A samengevat in één boek

Samengevat biedt je alle examenstof in één boek, compact en overzichtelijk weergegeven. Alle hoofdonderwerpen voor het examen havo wiskunde A komen aan bod: wiskundige vaardigheden, algebra en tellen, verbanden en statistiek. Het boek behandelt onder meer rekenen en algebra, tabellen en grafieken, lineaire en exponentiële verbanden en formules met één of meer variabelen.

Oefenen voor het havo-examen wiskunde A is mogelijk met de onderzoeksopgaven. Je vergroot je inzicht in de stof en in de wijze van examineren met de voorbeelden van oude examens havo wiskunde A. Er is uitleg over het gebruik van de op het examen toegestane grafische rekenmachines Texas Instruments (TI-84) en Casio (CFX-9850GB). In de bijlagen van Samengevat havo Wiskunde A vind je een formuleblad, berekening van de standaardafwijking (σ) en examenwerkwoorden. Het trefwoordenregister helpt je om snel begrippen en termen op te zoeken. 

 

Flinke steun in de rug voor het examen havo wiskunde A

Wil je een flinke steun in de rug in de voorbereiding op het examen havo wiskunde A? Dan is Samengevat precies wat je nodig hebt. Alle stof maakt deel uit van het eindexamen. Het boek is naast elke lesmethode te gebruiken. De theorie gaat hand in hand met formules en rekenmethoden. Door de oude examens havo wiskunde A leer je bovendien de vraagstelling op het eindexamen goed kennen.

In Samengevat havo Wiskunde A horen de linker- en rechterbladzijde bij elkaar. Links staan de begrippen, rechts worden deze begrippen nader toegelicht door (meestal) opgaven met uitwerkingen. De boomdiagrammen op de linkerpagina laten de onderlinge relaties van de begrippen zien.

Samengevat havo Wiskunde A en Examenbundel garantie voor succes

Samengevat en Examenbundel havo Wiskunde A leggen samen een stevige basis voor een goed cijfer op het havo-examen wiskunde A. Zeker Slagen! geeft je handige tips om effectief te leren en plannen.