Examen havo scheikunde halen met Samengevat

Samengevat havo Scheikunde bevat alles wat je qua kennis en vaardigheid moet weten voor het examen havo scheikunde. De perfecte samenvattingen zijn eenvoudig te lezen en stellen je in staat om grote hoeveelheden examenstof in korte tijd te herhalen en te overzien. Het boek maakt een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, zodat je goed inzicht krijgt in de grote lijnen van de leerstof en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen voor het havo-examen scheikunde. Samengevat bevat ook overzichten met begrippen en definities, een handig trefwoordenregister en voorbeelden van oude examens havo scheikunde.

Stoom je klaar voor het havo-examen scheikunde met Samengevat 

Met Samengevat stoom je je klaar voor het examen havo scheikunde. Het boek geeft je een heldere uitleg over hoe je het optimaal kunt gebruiken. Vervolgens worden de zes hoofdonderwerpen van het eindexamen behandeld, te weten kennis van stoffen en materialen, kennis van chemische processen en kringlopen, ontwerpen en experimenten in de chemie, innovatieve ontwikkelingen in de chemie, processen in de chemische industrie en maatschappij en chemische technologie. 

Samengevat besteedt aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt om te slagen voor het havo-examen scheikunde. Naast algemene vaardigheden zijn het natuurwetenschappelijke, wiskundige, technische en chemische vaardigheden. Achter in het boek staat een trefwoordenregister, zodat je de begrippen die je nog niet kent snel kunt opzoeken. De bijlage bevat een overzicht van formules en namen.

 

Alle stof voor het centraal examen havo scheikunde in één boek

Weet jij alles al van atomen, reacties, koolstofchemie en biochemie? Samengevat heeft alle stof voor het examen havo scheikunde in één boek. Je oefent zelfstandig voor het eindexamen, in je eigen tijd en tempo. Samengevat is te gebruiken naast elke lesmethode.

In Samengevat havo Scheikunde vormen de linker- en rechterpagina één geheel. De begrippen die links kort worden weergegeven, worden rechts toegelicht met definities of voorbeeldopgaven. Op de linkerbladzijde staan boomdiagrammen, die de onderlinge relaties van begrippen tonen. Het is gelijk een checklist om snel te zien of je de genoemde onderwerpen kent. De rechterbladzijde bevat nadere informatie over de begrippen, voor het geval je deze nog onvoldoende kent of beheerst. 

Zelfverzekerd het scheikunde-examen havo in met Samengevat

Wil je zelfverzekerd het examen havo scheikunde in? Samengevat zorgt ervoor dat je alle stof beheerst en alle stappen in de examenstof goed begrijpt. Gebruik Examenbundel havo Scheikunde om te oefenen met opgaven en oude havo-examens scheikunde en Zeker Slagen! voor handige tips over effectief leren en plannen.