Rekentoets havo/vwo 3F halen met Samengevat

Meer kans van slagen voor je eindexamen heb je met Samengevat havo/vwo Rekenen 3F 2e druk. Het boek bevat de leerstof en vaardigheden voor de rekentoets, gebaseerd op het referentieniveau 3F. De rekentoets bestaat naast een aantal kale rekensommen uit opgaven, die gegrond zijn op concrete toepassingen. In Samengevat Rekenen vind je verder diverse voorbeeldsommen om de theorie te verduidelijken. Het praktische studieboek legt kort en bondig alle theorie rond rekenen uit. Het biedt een helder overzicht van alle examenstof. Je krijgt een beter inzicht in het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen.

Alle onderwerpen voor de rekentoets compact bijeen in Samengevat

Samengevat havo/vwo Rekenen 3F behandelt alle domeinen die in de rekentoets terugkomen, specifiek getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Bij getallen (rekenen zonder rekenmachine) gaat het om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, positie en waarde. Vervolgens komt de uitbreiding in getallen aan de orde, met de deelonderwerpen rekenmachine, schatten, controleren en afronden en rekenen in de praktijk.

Je moet verhoudingen weergeven en bij meten en meetkunde kennis en vaardigheid hebben van plaats bepalen, figuren, schatten, meten en berekenen en kijk op figuren. In het slothoofdstuk over verbanden draait het om grafieken tekenen en conclusies trekken, werken met formules, tabellen en diagrammen. Bij elk hoofdstuk wordt uitleg gegeven. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je oefenopgaven om jezelf te testen of je de stof goed begrepen hebt.

 

Oefenopgaven en antwoorden met uitleg als test voor de rekentoets

Elk hoofdstuk in Samengevat havo/vwo Rekenen 3F start met een gedetailleerde inhoudsopgave, die je snel naar de juiste plek brengt. Als je een specifiek onderwerp of begrip zoekt, kun je het register achter in het boek raadplegen. De onderwerpen in de hoofdstukken gaan gepaard met veel voorbeelden. Deze voorbeelden zijn goed te onderscheiden van de theorie door de achtergrondkleur. De oefenopgaven (Begrijp ik het?) staan aan het eind van elk hoofdstuk, gevolgd door de antwoorden (Check je antwoord).

Er zijn twee soorten opsommingen in Samengevat opgenomen. De opsommingen met bolletjes geven uitleg, eigenschappen en kenmerken van een begrip aan. De opsommingen met nummers verwijzen naar een stappenplan, bijvoorbeeld hoe je de voorrangsregel moet gebruiken en hoe je een rekenbewerking moet toepassen.

Samengevat havo-vwo Rekenen 3F voor theorie, Digi-Trainer voor oefenen

Wil je naast de theorie in Samengevat havo/vwo Rekenen 3F tevens oefenen voor je rekentoets? Gebruik dan de ook bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff verkrijgbare Digi-Trainer Rekenen 3F.