Examen havo geschiedenis halen met Samengevat

Zoek je de beste samenvatting van alle verplichte onderwerpen voor het examen havo geschiedenis? Samengevat havo Geschiedenis 3e druk voldoet aan al je wensen én sluit naadloos aan op de actuele eisen van het eindexamen. In het boek worden de tien tijdvakken kort en systematisch weergegeven en de drie historische contexten uitgewerkt. Je hebt hiermee een compleet overzicht van alle leerstof en de benodigde vaardigheden voor het havo-examen geschiedenis in handen. De samenvattingen gaan gepaard met voorbeelden uit recente, oude examens havo geschiedenis en overzichten met begrippen en definities.  

Tien tijdvakken en drie historische contexten op havo-examen geschiedenis

Met Samengevat havo Geschiedenis bereid je je zelfstandig voor op het examen havo geschiedenis. Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 zijn alle perioden opgenomen die op het school- en eindexamen aan bod komen: Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en Moderne tijd. Bij alle kenmerkende aspecten van de tijdvakken zijn ter verduidelijking voorbeelden gegeven van belangrijke personen, gebeurtenissen, ontwikkelingen en documenten.

Deel 2 van Samengevat havo Geschiedenis behandelt de drie verplichte historische contexten die op het centraal examen havo geschiedenis worden geëxamineerd. Te weten: het Britse Rijk 1585-1900, Duitsland in Europa 1918-1991 en Nederland 1948-2008. In iedere context worden twee of drie leidende vragen in een beschrijvende tekst uitgelegd. Je moet alle ontwikkelingen, begrippen, personen en jaartallen uit de beschrijvende teksten kennen.       

 

Alle stof voor het examen havo geschiedenis, compact en overzichtelijk

Samengevat biedt je alle stof voor het havo-examen geschiedenis. Alle perfecte samenvattingen en voorbeelden uit oude examens havo geschiedenis stellen je in staat om in korte tijd de examenstof te herhalen en te overzien. Dankzij een helder onderscheid in hoofd- en bijzaken krijg je een goed inzicht in de grote lijnen van de stof en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen voor het examen havo geschiedenis. In de bijlage achter in het boek is een overzicht van de kenmerkende aspecten per tijdvak en een bronnenlijst weergegeven.

Samengevat havo Geschiedenis is te gebruiken naast elke lesmethode. De onderwerpen voor het centraal examen geschiedenis havo bevatten veel basisstof die ook in de schoolexamens aan de orde komt.  

Samengevat perfecte match met Examenbundel havo Geschiedenis

Samengevat vormt een perfecte match met Examenbundel havo Geschiedenis in jouw voorbereiding op het havo-examen geschiedenis. De theorie wordt in Samengevat behandeld, je oefent de stof met de opgaven in de Examenbundel. Gebruik bovendien Zeker Slagen! om doeltreffend te leren en plannen voor het geschiedenisexamen havo.