Examen havo Frans halen met Examenidioom

Het is voor het examen havo Frans belangrijk dat je woordenschat op peil is. Je moet de veelvoorkomende woorden en specifiek de signaalwoorden kennen. Examenidioom Frans havo bedient je op maat met ruim duizend Franse woorden. Het grootste deel van het idioom is gerelateerd aan de examenonderwerpen. Daarnaast wordt in een aantal hoofdstukken aandacht besteed aan idioom dat je voor een goed tekstbegrip moet beheersen, zoals verbindingswoorden en woorden die omvang of gradatie aangeven. Examenidioom is jouw perfecte voorbereiding op het havo-examen Frans.

Examenidioom sluit perfect aan op het havo-examen Frans

Examenidioom havo Frans is qua opzet en inhoud zeer geschikt voor zelfstudie voor het examen havo Frans. Je oefent in je eigen tijd en tempo met de Franse woorden. Elk woord is voorzien van een reële voorbeeldzin, om de betekenis van het Franse woord in een duidelijke context te zien. Het boek bestaat uit 20 hoofdstukken, die thematisch zijn ingedeeld en aansluiten op profielen als Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. 

 

Schrijf-, gespreks- en leesvaardigheid verbeteren voor examen havo Frans 

Het idioom Frans helpt om je schrijf-, gespreks- en leesvaardigheid voor het havo-examen Frans te verbeteren. Er is aandacht voor het beginnen van een gesprek in de Franse taal, het vragen om verduidelijking en het geven van je mening in het Frans. De 20 thema’s in Examenidioom Frans havo beslaan de meest voorkomende onderwerpen in de teksten voor het centraal examen havo Frans. Er zijn per hoofdstuk twee opdrachten opgenomen om jezelf te toetsen: één opdracht voor luisteren en lezen en één voor spreken en schrijven. 

Franse woorden en zinnen voor passief en actief taalgebruik

Er zijn Franse woorden die je voor het examen havo Frans passief moet beheersen (voor luisteren en lezen) en actief moet gebruiken voor spreken en schrijven. Dit worden respectievelijk receptieve en productieve woorden genoemd. Examenidioom maakt een onderscheid tussen beide vaardigheden. Het boek heeft twee gescheiden woordenlijsten. De inhoud bestaat uit: 

  • Per hoofdstuk een lijst van 40 receptieve woorden, gerelateerd aan het eindexamen havo Frans.
  • Per hoofdstuk een lijst van 15 productieve woorden, voor betere schrijf- en spreekvaardigheid.
  • Twee taalhandelingen (taalniveau A2/B1) per hoofdstuk, met minimaal vier varianten.
  • Per hoofdstuk twee opdrachten (voor receptieve en productieve taalvaardigheid Frans).
  • Alfabetische woordenlijsten Frans en Nederlands, om snel woorden op te zoeken. 

Goed cijfer voor examen havo Frans met Examenidioom en Examenbundel 

Examenidioom havo Frans helpt je in combinatie met Examenbundel havo Frans en Zeker Slagen! aan een goed cijfer voor het havo-examen Frans. Ga voor de grootste slagingskans!