Examen havo bedrijfseconomie halen met Samengevat

Alle stof voor het examen havo bedrijfseconomie beknopt en systematisch weergegeven in één boek. Dat vind je in Examenbundel havo Bedrijfseconomie. Het boek stelt je in staat om grote hoeveelheden examenstof snel te herhalen en te overzien. Je krijgt een goed inzicht in de grote lijn van de stof, de samenhang tussen de verschillende onderwerpen en het onderscheid tussen de hoofd- en bijzaken. Samengevat sluit naadloos aan op het vernieuwde programma voor het havo-examen bedrijfseconomie. Je hebt de perfecte samenvatting van de examenstof mét voorbeelden uit oude examens havo bedrijfseconomie. 

Alle onderwerpen voor het examen havo bedrijfseconomie in één boek

In Samengevat havo Bedrijfseconomie staat alle verplichte stof voor het centraal examen havo bedrijfseconomie kort en bondig op een rij. Naast algemene informatie en uitleg over het gebruik van het boek worden de verschillende hoofdonderwerpen voor het havo-examen bedrijfseconomie in volgorde behandeld. Te beginnen met de benodigde vaardigheden, gevolgd door de domeinen van persoon naar rechtspersoon, interne organisatie en personeelsbeleid, investeren en financieren, marketing, financieel beleid en verslaggeving. 

Samengevat bevat achter in het boek een bijlage over het Business Model Canvas (waarmee je een onderneming of organisatie kunt beschrijven) en een trefwoordenregister, zodat je snel termen kunt vinden als er iets niet duidelijk is of als je vastloopt bij het oefenen van de vragen.

 

Je leert alleen wat je weten moet voor het havo-examen bedrijfseconomie

Met Samengevat havo Bedrijfseconomie bereid je je zelfstandig voor op het centraal examen havo bedrijfseconomie, in je eigen tijd en tempo. Het duidelijke en overzichtelijke boek bevat samenvattingen, overzichten met begrippen en definities en voorbeelden uit recente, oude examens havo bedrijfseconomie. Je leert precies wat je weten moet en je houdt examenstress buiten de deur.

In Samengevat vormen de linker- en rechterbladzijde één geheel. De begrippen die links kort worden weergegeven, worden rechts nader toegelicht met uitleg, definities of voorbeeldopgaven. Op de bladzijde links staan boomdiagrammen, die de onderlinge relaties van begrippen laten zien. Je kunt snel checken of je de genoemde onderwerpen kent. De rechterpagina bevat meer informatie over de begrippen, voor zover je die nog onvoldoende kent of beheerst. 

Perfect voorbereid op examen havo bedrijfseconomie met Samengevat

Gecombineerd met Examenbundel havo Bedrijfseconomie en Zeker Slagen! vormt Samengevat havo Bedrijfseconomie de ideale voorbereiding op het havo-examen bedrijfseconomie. Je vindt de theorie in Samengevat en je oefent met de opgaven en de oude examens havo bedrijfseconomie uit de Examenbundel. Beide boeken zijn naast elke lesmethode te gebruiken.