Spieken, ziek of te laat: hoe zit dat tijdens je eindexamen?

Eindexamen doen. Het is voor de meeste leerlingen een zeer stressvolle periode. En er kunnen dan ook allerlei vragen bij je omhoog borrelen als je over jouw eindexamen gaat nadenken. Misschien nog niet eens zozeer over de examenstof zelf. Maar vaak over allerlei randvoorwaarden. Zoals hoe laat het examen op een bepaalde dag ook alweer begint? En hoe zit het eigenlijk met spieken? Wat gebeurt er als ik te laat kom voor mijn examen? En wat nou als ik op de dag van mijn examen ziek ben? In dit artikel geven we je op dit soort vragen een helder en duidelijk antwoord.

Leerling spiekt op het examen

Mag ik spieken of afkijken tijdens het eindexamen?

Over spieken kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Dat mag gewoon niet. Of je nu bij je buurman op zijn blaadje kijkt of zelf een hulpmiddel hebt meegenomen waarop belangrijke informatie staat: het is verboden tijdens zowel het eindexamen als je schoolexamens. En eigenlijk weet je het zelf ook wel: het is eigenlijk gewoon nooit toegestaan. Maar waar je er tijdens je gewone testen en proefwerken op school nog wel eens mee weg kon komen, is dat tijdens je eindexamen zeer zeker niet het geval.

De gevolgen van spieken

Wist je dat uiteindelijk de directeur van jouw school bepaalt wat de bijbehorende straf voor je is als je gespiekt hebt? Hij of zij heeft daarbij de keuze uit 4 maatregelen:

  • Je krijgt het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, centraal examen of de rekentoets.
  • Je mag niet meer (verder) deelnemen aan één of meer toetsen van het schoolexamen, de rekentoets of het eindexamen.
  • Eén of meer toetsen van het door jou afgelegde deel van het schoolexamen, de rekentoets of het eindexamen wordt ongeldig verklaard.
  • Je krijgt je diploma en cijferlijst pas uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.
  • Een combinatie van de bovenstaande maatregelen is overigens ook mogelijk. Geen pretje natuurlijk, dus zorg er maar gewoon voor dat deze maatregelen ook niet genomen hoeven te worden.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een genomen beslissing, kun je nog schriftelijk in beroep gaan. Dat moet binnen 5 dagen nadat je het besluit te horen kreeg. Je tekent dan bezwaar aan bij de commissie van beroep van je school (waar de directeur overigens geen onderdeel van uitmaakt). Zij moeten dan binnen twee weken een nieuw besluit gevormd hebben over je straf voor het spieken. De beslissing van deze commissie is bindend.

samengevat-en-examenbundel

Wat gebeurt er als je te laat ben voor een examen?

Je hebt 23 keer je wekker gecontroleerd, je bent een bus eerder vertrokken en je hebt de banden van je fiets vorige week nog vernieuwd. Toch kan er altijd iets gebeuren waardoor je toch te laat komt. Als het om een paar minuten gaat, is er nog niet zo veel aan de hand. Je hebt dan alleen wat minder tijd over om het examen te maken. Tot een half uur na de start van het examen mag je namelijk nog gewoon deelnemen. Ben je meer dan een half uur te laat, dan ben je hoogstwaarschijnlijk wel de Sjaak. In principe laat de directeur je dan niet meer toe. Er is wel een kleine uitweg mogelijk. Namelijk als hij of zij vindt dat je echt een geldige reden hebt voor het te laat komen.

Wat als je ziek bent tijdens je examens?

Een simpele verkoudheid telt natuurlijk niet, maar als je echt ziek bent op de dag van je examen, is dat een geldige reden om het examen af te mogen leggen tijdens de herexamens. Waarschijnlijk moet je dan wel een doktersverklaring overleggen bij de directeur. Maar dat moet als je écht ziek bent geweest geen probleem zijn, toch? Als de directeur van mening is dat je door ziekte één of meerdere examens niet hebt kunnen maken, mag je tijdens de herexamens in het tweede tijdvak maximaal twee examens per dag alsnog afleggen. Ben je dan nog steeds ziek? Dan krijg je tijdens het derde tijdvak nog een kans.

Maar wat als je ziek wordt tijdens het examen?

Het kan ook zijn dat je tijdens het examen ziek wordt. Stap dan meteen naar de surveillant en geef aan dat je je ziek voelt. Doe je dat pas na het examen, dan telt je ingeleverde werk namelijk als officiële deelname. Met als gevolg dat het niet meer ongeldig verklaard kan worden. Als je hebt aangegeven ziek te zijn tijdens het examen, ga je in gesprek met de directeur. Hij of zij zal vragen of je het wellicht later die dag nog wel denkt te kunnen maken. Bij een ja neemt hij contact op met de inspectie met de vraag of je het later mag maken. Je wordt dan in een zogeheten quarantaine geplaatst (je mag het gebouw niet verlaten en krijgt geen toegang tot elektronische hulpmiddelen). Ben je echt niet in staat die dag alsnog het examen te doen, dan vraagt de directeur aan de inspectie om je antwoorden tot dan toe ongeldig te laten verklaren. Pas dan krijg je ook akkoord om het examen in een ander tijdvak opnieuw te maken.

Laten we ervan uitgaan dat dit soort zaken jou tijdens de examens niet gaan overkomen. Maar mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan weet je in elk geval hoe alles in zijn werk gaat.