Oké, de eindexamens gaan door… Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Op 12 februari kwam het hoge woord eruit: de eindexamens van 2021 gaan door! Maar… wél met een aantal aanpassingen. Om een beetje orde in de chaos te scheppen, zetten wij alles nog eens duidelijk op een rij voor je!

Oké, de eindexamens gaan door... Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Waarom versoepelingen?

Online les, lerarenuitval door ziekte, 1,5 meter afstand houden: door de coronacrisis hebben veel scholieren leerachterstanden opgelopen. Om die reden heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet onderwijs besloten om de eindexamenregeling te versoepelen. Op deze manier hoopt hij dat het merendeel van de leerlingen tóch slaagt, ondanks de leerachterstanden. 

Eén vak wegstrepen 

Je mag dit jaar als eindexamenkandidaat één vak wegstrepen. Dat betekent niet dat je één examen niet hoeft te maken: je maakt alsnog al je examens. Als je voor een vak een onvoldoende haalt en daardoor niet zou slagen, mag je dit hele vak niet mee laten tellen. Je streept dus niet alleen het cijfer van je eindexamen weg; het hele vak telt niet mee voor je einduitslag. Dit geldt voor alle vakken, behalve voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (voor het vmbo is alleen Nederlands een kernvak). Het cijfer telt niet mee voor je eindscore, maar het is wél zichtbaar op je cijferlijst. 

Twee herkansingen

Dit jaar mag je twee herkansingen maken. Voorgaande jaren was dit altijd maar één herkansing. Alleen als het nodig is, krijg je nu dus een extra mogelijkheid om te herkansen. De herkansing(en) maak je in het tweede of derde tijdvak. Hieronder lees je daar meer over. 

Drie tijdvakken  

‘Normaal’ worden de centrale eindexamens in één tijdvak afgenomen. Dit jaar komen daar twee tijdvakken bij. In tijdvak 1 en 2 maak je de examens. In tijdvak 2 en 3 heb je de mogelijkheid om te herkansen. Je mag één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat je niet per se de examens van ál je vakken in het eerste tijdvak hoeft te maken. Zo heb je meer voorbereidingstijd. Daarnaast kom je ook niet in de problemen als je toevallig ziek bent (of in quarantaine zit) tijdens het eerste tijdvak. 

Wil je vakken naar het tweede tijdvak verplaatsen? Overleg dit dan met de docenten van die vakken en geef je wens uiterlijk 23 april aan bij je school. Als je het later aangeeft, besluit je school in welk tijdvak je het examen maakt. 

  • Tijdvak 1: van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni
  • Tijdvak 2: van maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni
  • Tijdvak 3: van dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli 

Scores berekenen 

Omdat het zo’n bijzonder jaar is, kunnen de cijfers van de centrale eindexamens niet worden berekend zoals dat normaal gebeurt. De zogenaamde N-term (die laat zien hoeveel punten je moet scoren voor een voldoende) wordt dit jaar anders berekend. Hoe de normering er dit jaar uitziet, wordt hieronder uitgelegd.

Gespreid examen of staatsexamen

Doe jij dit jaar gespreid examen of staatsexamen? Dan lees je in dit servicedocument van de Rijksoverheid welke maatregelen op jou van toepassing zijn.