Management & Organisatie wordt Bedrijfseconomie, hoe kan ik leren?

In 2018 werd het vak management en organisatie (M&O) in de vierde klassen van havo en vwo vervangen door het vak bedrijfseconomie. Havo-kandidaten zullen in mei 2020 voor het eerst centraal examen doen in bedrijfseconomie, vwo-kandidaten in 2021 (in 2020 M&O).

management-organisatie-bedrijfseconomie-eindexamen

Omdat er nog geen oude examens (CE) zijn van bedrijfseconomie, is er dan wel een examenbundel om mee te oefenen?

Ja, die is er. Je kunt de Examenbundel van Bedrijfseconomie gebruiken bij de voorbereiding op jouw examen. Als je de Samengevat Bedrijfseconomie erbij pakt, heb je ook de volledige examenstof overzichtelijk bij de hand.

In de afgelopen twee jaar zijn er al vragen gemaakt voor experimentele examens bedrijfseconomie. Deze konden goed gebruikt worden voor deze examenbundel. Ook zijn er in eerdere examens M&O vragen geweest die gaan over de domeinen uit bedrijfseconomie, bijvoorbeeld over financieel beleid en financiering. De schrijvers (vakdocenten) van de examenbundel hebben deze vragen gebruikt en daarbij uitwerkingen gemaakt die jullie helpen de examenvragen stap voor stap te maken. Omdat ze zelf ook docent zijn in examenklassen en ervaring hebben met examens maken, hebben ze ook zelf enkele vragen gemaakt die aansluiten bij het examenprogramma.