De N-termen van Tijdvak 1 2023 zijn bekend!

Op 14 juni om 08:00 werden de n-termen (de normering) bekend gemaakt van de eindexamens van het eerste tijdvak op de website van Cito.

Veel van jullie -eindexamenleerlingen- zullen ook vandaag gebeld worden met de boodschap of je wel of niet geslaagd bent. Wij gaan ervan uit dat het je gelukt is!

Ervaar je veel stress en kun je wel wat afleiding gebruiken? Ga dan naar onze wachttherapie-pagina!

Geslaagd eindexamen N-term

Normeringen havo

Normeringen vwo

Normeringen vmbo (schriftelijke examens)

Vmbo bb

Vmbo KB

Vmbo tl/gl

Vmbo bb flex (digitaal)

Vmbo kb flex (digitaal)