‘Dankzij deze bronnen kende ik alles voor mijn examen’

Examenbundel en Samengevat van ThiemeMeulenhoff blijken na Examenblad.nl van het College voor Toetsen en Examens de populairste bronnen ter voorbereiding op het examen. Vmbo-, havo- en vwo-scholieren waarderen Examenbundel om de examenstof te oefenen en Samengevat om de samenvattingen van de vereiste examenstof. Opvallende aanvulling op de beide bronnen is YouTube, het videoplatform dat de scholieren gebruiken voor meer uitleg.

bureau met examenbundel wiskunde a vwo bronnen voor voorbereiding eindexamen

Examenbundel en Samengevat van ThiemeMeulenhoff blijken na Examenblad.nl van het College voor Toetsen en Examens de populairste bronnen ter voorbereiding op het examen. Vmbo-, havo- en vwo-scholieren waarderen Examenbundel om de stof te oefenen en Samengevat om de samenvattingen van de vereiste stof. Opvallende aanvulling op de beide bronnen is YouTube, het videoplatform dat de scholieren gebruiken voor meer uitleg.

Het zijn de belangrijkste uitkomsten uit onderzoek op Scholieren.com, in opdracht van ThiemeMeulenhoff, onder 1.802 scholieren. De scholieren deden examen op het gymnasium, vwo, de havo of het vmbo. Hen werd gevraagd naar hun waardering voor Examenbundel, Samengevat en andere belangrijke bronnen.

infographic ‘Dankzij deze bronnen kende ik alles voor mijn examen’

Examenbundel en Samengevat populaire bronnen

Examenblad.nl is als website van het College voor Toetsen en Examens de belangrijkste bron voor exameninformatie. Daarna volgt YouTube, waar 74% van de scholieren gebruik van maakt. Examenbundel en Samengevat zijn, met respectievelijk, 70% en 69% van alle scholieren, daarna de populairste bronnen om voor te bereiden op het examen.

Waarom Examenbundel en Samengevat?

Scholieren gebruiken Examenbundel vooral om te oefenen met de stof. Een deel van hen benoemt heel specifiek de hulp bij het oefenen: “Het helpt je de vaardigheden onder de knie te krijgen.” Anderen waarderen vooral de mogelijkheid om na een oriëntatietoets te oefenen met een specifiek onderwerp. Bovendien zijn er volledige examens beschikbaar, om daarmee zelf te testen of de stof voldoende onder de knie is.

Samengevat wordt door scholieren vooral gebruikt omdat het alle verplichte examenstof bevat. Ze noemen het een ‘mooi overzicht van alle stof’, om er zeker van te zijn dat er niets wordt overgeslagen. “Het is heel prettig om uit te leren en je hebt zelf niet meer veel werk met samenvatten.” Verder waarderen zij dat er geen stof in staat die geen onderdeel uitmaakt van het Centraal Examen (CE). “In Samengevat is alles gewoon bij elkaar en op volgorde samengevat. Je begint bij de basis en bouwt het gewoon op. Samengevat in combi met de examenbundel is gewoon super!”

De combinatie van Examenbundel en Samengevat wordt vaak genoemd als ideale keuze. Scholieren vinden de opdrachten in de examenbundels goed aansluiten bij de samenvattingen en het niveau van de vragen tijdens het Centraal Examen.

Examenblad.nl biedt als website van het College voor Toetsen en Examens de mogelijkheid om eindeloos met de stof te oefenen. Het is een bron van oude examens en mogelijkheid om de stof nog een keer door te nemen. YouTube is vooral populair vanwege de ‘simpele’ uitleg die er beschikbaar is, over onderwerpen die ‘lastig’ zijn. Bovendien waarderen de scholieren dat het er op een andere manier wordt uitgelegd dan door de eigen docent, voor een benadering vanuit een ander perspectief. YouTube lijkt voor veel scholieren een aanvulling te zijn op de examenbundels en samenvattingen.

‘Complete informatie, duidelijk en overzichtelijk’

Scholieren waarderen vooral de complete informatie, duidelijkheid en overzichtelijkheid van Examenbundel en Samengevat. Een aantal belangrijke genoemde voordelen zijn:

Examenbundel

+ + Complete informatie en zekerheid om alle stof op het juiste niveau te doorlopen

+ + Duidelijk en overzichtelijk met een goede opbouw

+ + Beschikbare uitleg bij de antwoorden

+ + Informatie gesorteerd per onderwerp

+ Voldoende oefeningen beschikbaar

+ Alle stof compact bij elkaar

Enkele veel voorkomende antwoorden van de ondervraagde scholieren waren: “Je weet zeker dat je examenniveau aan het oefenen bent” en “Je weet zeker dat je niks kan vergeten als je de examenbundels leert.”. Het zijn voor de scholieren twee belangrijke onderdelen om gebruik te maken van de Examenbundel. Bovendien waarderen zij de uitleg bij de antwoorden, om te ontdekken hoe er tot het antwoord gekomen is: “De antwoorden zijn beter te volgen dan die van het correctiemodel omdat alles is uitgewerkt” en “De uitwerkingen waren vaak duidelijker en gedetailleerder dan wat op het correctievoorschrift staat.”

Samengevat

+ + Bevat alle (examen)stof

+ + Duidelijk en overzichtelijk

+ + Kort en bondig

+ Per onderwerp gesorteerd

Scholieren waarderen dat alle examenstof er goed en overzichtelijk in staat: “Het is fijn dat er duidelijk in staat wat je precies moet kennen, en ook niet meer dan dat!” en “Alles wat je nodig hebt voor je CE staat er per onderdeel in.” Goed gewaardeerd worden de ‘duidelijke structuur’ en de compacte opzet, waarmee toch alles wordt uitgelegd.

Examenvoorbereiding: examenstress voorkomen

Examenbundel en Samengevat gelden voor de scholieren als belangrijke hulpmiddelen voor de examenvoorbereiding. De bronnen helpen examenstress te voorkomen door te oefenen met echte examens en alle examenstof op een rij te hebben.

ThiemeMeulenhoff geldt al 40 jaar als de specialist in examenbundels en samenvattingen voor examenvoorbereiding. Zowel docenten, leerlingen, als ouders kunnen rekenen op alle informatie, stof en benodigdheden die ze nodig hebben.