5 tips om geschiedenis te schrijven op het schoolexamen!

Tips van Meneer Goedknegt

De langste vakantie van je leven komt eraan! Maar eerst moet je nog even vlammen op dat schoolexamen geschiedenis. Geschiedenisdocent Rens Goedknegt aka #MeneerGoedknegt geeft je nu vijf tips waarmee jij geschiedenis gaat schrijven!

5 tips om geschiedenis te schrijven op het schoolexamen!

Tip 1 – Verbanden leggen!

Geschiedenis bestaat eigenlijk uit een grote ketting van verhalen die met elkaar in verbinding staan. Het gaat dus bijna altijd over oorzaken en gevolgen die een verband hebben met elkaar. En deze verbanden moet je écht goed kennen voor het eindexamen! Heb je moeite met het leggen van de verbanden? Kijk dan, voordat je in je geschiedenisboek gaat lezen, een paar afleveringen van Meneer Goedknegt. In mijn Youtube-video’s help ik je met het leggen van de belangrijkste verbanden.

Tip 2 – De kenmerkende aspecten zijn je vrienden!

Moet ik echt al die kenmerkende aspecten leren? Ja! En gebruik ze als kapstok. Dit doe je door de belangrijkste gebeurtenissen, ontwikkelingen en veranderingen uit de examenstof te koppelen aan de kenmerkende aspecten. Je gebruikt de kenmerkende aspecten dan als een soort steekwoorden bij ieder verhaal of hoofdstuk dat je moet kennen. Dubbele winst!

Tip 3 – Je antwoorden opschrijven

Je zit in het examen, de klok tikt en je gaat je antwoorden opschrijven. Hoe schrijf je je antwoord dan zo goed mogelijk op? Herhaal de vraag aan het begin van je antwoord! Zo zorg je ervoor dat je niet zomaar over een onderwerp gaat schrijven. Door eerst de vraag te herhalen in je antwoord, stuur je meteen aan op het beantwoorden van de vraag. Een makkelijk trucje, waarmee je zeker punten gaat scoren.

Tip 4 – Slim omgaan met de bronnen!

Hoe ga je nou slim om met de bron die je moet gebruiken bij het geven van je antwoord? Lees altijd eerst de introductie of de toelichting bij de bron. Hier staat vaak de belangrijkste informatie, die heel nuttig is voor jou. Er staat bijvoorbeeld wie de schrijver is, wanneer de bron gemaakt is of vanuit welk perspectief de bron is gemaakt door de schrijver. Nog een kleine tip hierbij: bij bijna alle vragen moet je antwoord geven met een verwijzing naar de bron. Het is dan handig om in je antwoord heel duidelijk naar de bron te verwijzen. Bijvoorbeeld door te schrijven: ‘In de bron staat…, dit betekent dat …’! Zo ziet jouw docent dat je de bron goed hebt begrepen.

En Tip 5 – Zoek afwisseling tijdens het leren!

Leg jezelf niet te veel druk op tijdens het leren. Probeer het leren een beetje te verspreiden over de dag. Duik bijvoorbeeld een uurtje in je geschiedenisboek of in de examenbundel, kijk een paar afleveringen van Meneer Goedknegt en ga dan eerst even iets anders doen! Een uurtje sporten bijvoorbeeld of theedrinken met je moeder!

Abonneer je snel op mijn Youtube-kanaal en volg me op Instagram. Daar geef ik handige leertips en geef ik je oefenvragen over de stof! Zo gaan we samen geschiedenis schrijven tijdens deze laatste schoolexamens!